BÖRJA SPELA FOTBOLL I IFK STOCKHOLM!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK STOCKHOLM FOTBOLL
En gång kamrat - alltid kamrat

IFK Stockholm + Dunross

Vi är oerhört stolta och glada att kunna presentera vårt nya samarbete med Stiftelsen Dunross som vi ingår från den 1 januari 2021. Att Dunross ingått ett samarbete med oss är ett kvitto på att den resa som vi som förening har påbörjat är på god väg och att människor kring oss ser det och uppmärksammar det.

Läs vidare om Stiftelsen Dunross här
Vilka är Dunross?

Stiftelsen Dunross & Co bildades i slutet av 2012 med syftet att genom stöd skapa en meningsfull och utvecklande tillvaro för barn och ungdomar. Många unga människor har svårt att hitta sin plats i samhället och genom att bidra till en meningsfylld fritid vill vi skapa ett mer inkluderande och dynamiskt samhälle där fler människor hittar sin naturliga plats. Ideella föreningar och organisationer gör ett fantastiskt arbete i dagens samhälle, men skulle förmodligen tjäna på en bättre organisation och strategisk riktning. 

Genom att Stiftelsen bidrar med till exempel medel till ledarutbildning och kompetensutveckling, samt ställer krav kring värderingar med mera kan vi hjälpa de här föreningarna att bli ännu bättre. Detta kommer förhoppningsvis leda till att de kan ta emot fler ungdomar och hålla en högre kvalitet på sin verksamhet. Med kompetenta, dedikerade ledare och en förstående föräldragrupp kan föreningarna skapa mer inkluderande aktiviteter där alla typer av personligheter utvecklas och får komma till tals.
Vad är Dunross syfte?

Stiftelsens huvudsakliga syfte är att stödja barn och ungdomars fostran bland annat avseende frågor som rör människors lika värde, arbete mot mobbning, rasism och sexism samt att engagera föräldrarna i föreningens arbete i dessa frågor. Stiftelsens förhoppning är att de föreningar som uppbär stöd gemensamt ska hjälpas åt att sträva för att utbilda barn och ungdomar, med idrotten som sammankopplande verktyg.
Dunross värderingar

Stiftelsen beviljar endast anslag inom vissa avgränsade områden och Stiftelsen lägger vikt vid följande värderingar:

 • Föreningen skall arbeta för att ha en verksamhet med syfte att få med så många barn som möjligt, så länge som möjligt i en så bra och positiv miljö som möjligt.
 • Föreningen arbetar för att verksamheten skall vara inriktad på lärande och långsiktig utveckling.
 • Ingen form av toppning skall ske inom barnidrott upp till 12 år. Med toppning avses i detta fall att barn ges olika fördelar på grund av upplevd kunskapsnivå.
 • Bland ungdomar 13-15 år kan större vikt läggas vid att erbjuda spel utifrån den egna kunskapsnivån men med hänsyn tagen till spelarens egen önskan.
 • I samband med match skall ledare eftersträva en jämn fördelning av speltid och att barn får starta och avsluta lika många matcher.
 • Matcher skall ses som ett träningstillfälle och en möjlighet för individen att utvecklas.
 • Föreningen skall verka för att barn uppmuntras att hålla på med flera idrotter, utan att detta skall uppfattas som något negativt.
 • Ledare i föreningen skall vara föredömen och eftersträva att ge barnen en positiv upplevelse av idrotten.
 • Föräldrar med barn i föreningen skall vara föredömen i samband med aktiviteter där föreningen är involverad.
 • Spelare i föreningen ska uppträda sportsmannamässigt på och vid sidan av planen.
 • Föreningen ska motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism.
 • Ingen form av användande av otillåtna prestationshöjande medel ska förekomma inom föreningens lag.
 • Föreningen ska löpande arbeta med att utbilda ledare i föreningens policy och aktivt arbeta för att policyn efterlevs i verksamheten
 
Följ oss på Facebook
Se våra bilder på Instagram
Våra samarbetspartners
Våra huvudleverantörer
Våra utvecklingssamarbeten